ارتقا ایمیل سرور Exchange 2003 – قسمت دوم

جدول سرفصل محتوا ارتقا ایمیل سرور Exchange 2003 – قسمت دوم

مهندس صادق صادق پور از کارشناسان فنی شرکت پردیس پارس در مقاله قبلی خود مراحل آغازین ارتقاء ایمیل سرور از Exchange 2003 به Exchange 2013 را نمودند. در این مقاله ادامه مراحل تا مرحله نصب Exchange 2010 آموزش داده خواهد شد. شرکت پردیس پارس علاوه بر ارائه خدمات نصب و راه اندازی ایمیل سرور، پروژه های مربوط به ارتقاء ایمیل سرور از نسخه های قدیمی به نسخه های جدید را نیز پوشش می دهد. 

گام چهارم: نصب Exchange 2010 SP3

جهت نصب Exchange 2010 ابتدا باید یک سرور جداگانه را Join به دامین کنترلر اصلی موجود در مدار کرد. سپس قبل از شروع فرایند نصب مطابق پیشنهاد خود وب سایت مایکروسافت باید برخی برنامه ها و Prerequisite های لازمه را بر روی سروری که قصد راه اندازی Exchange 2010 را داریم نصب کرد.
نکته مهم دیگری که در این مرحله باید به آن توجه داشت، این که کاربری که برای نصب Exchange می خواهد اقدام
کند، حتماً و حتماً باید عضو گروه های Enterprise Admin, Domain Admins, Schema Admins and Local Administrators باشد.

برای شروع فرایند نصب، باید مطابق ساختار زیر عمل کرد:

1- Exchange 2010 join to DC

2- Prerequisite:

• ASP.net 2

• Microsoft .NET Framework 3.5

• Filter packet 1_64

• IIS

3- PowerShell:

Import-Module ServerManager

Add-WindowsFeature NET-Framework-Core,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,Web-Mgmt-Tools,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,Web-Asp-Net,Web-Client-Auth,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Http-Redirect,Web-Http-Tracing,Web-ISAPI-Filter,Web-Request-Monitor,Web-Static-Content,Web-WMI,RPC-Over-HTTP-Proxy –Restart

4- Widows Services: Net TCP Port sharing  Auto Started and refresh

5- Update AD & Schema:

• First The DVD Exchange in DVD-Rom

• CMD  D:Setup /PS

• CMD  D:Setup /P /on:<#> یک اسم دلخواه قرار دهید. بجای <#>

6- Setup Exchange 2010.
بعد از انجام موفقیت آمیز مراحل فوق، حال می توان برای نصب Exchange 2010 اقدام نمود. از آنجایی که در Exchange 2003 مفهومی بنام Role وجود ندارد، فراید نصب را در حالت Typical باید پیش برد و در این مرحله می بایست، فقط رول های Client Access و Hub Transport را نصب نمود چرا که Mailbox ها باید از Exchange 2003 به Exchange 2010 انتقال داده شوند.

ارتقاء Exchange 2003 به Exchange 2013، شرکت پردیس پارس

ضمن این که در حین نصب، باید Exchange 2003 موجود در مدار را هم به Exchange 2010 معرفی کرد.

ارتقاء Exchange 2003 به Exchange 2013، شرکت پردیس پارس

بعد از نصب Exchange 2010 نکاتی را که قبل از شروع فرایند Upgrade باید مد نظر داشت:
• Raise Domain & Forest Functional level on Server 2003
• Check Event Viewer Errors.
• None Client use outlook 2003
• Exchange 2003 SP2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *