آپگرید Exchange 2003

جدول سرفصل محتوا آپگرید Exchange 2003

پیش ازین در مقاله ارتقاء ایمیل سرور Exchange 2003 در مورد آماده سازی بستر جهت ارتقاء و اینکه چه مزایایی خواهد داشت توضیح داده شد، همچنین در مقاله دوم نحوه نصب Exchange 2010 را که بخشی از مراحل ارتقاء Exchange 2003 به Exchange 2013 می باشد، آموزش داده شد. در این مقاله در مورد تنظیمات مربوط به Exchange 2003 جهت ارتقاء به Exchange 2010 خواهیم گفت. ارتباط Exchange 2003 با Exchange 2010 جهت انتقال ایمیل باکس ها از Exchange 2003 به Exchange 2010 انجام خواهد شد و سپس Exchange 2003 از مدار خارج خواهد شد. تیم فنی شرکت پردیس پارس آماده ارائه خدمات در حوزه نصب و راه اندازی ایمیل سرور مبتنی بر Exchange 2010، Exchange 2013 و Exchange 2016 می باشد. همچنین خدمات مربوط به ارتقاء نسخه های قدیمی Exchange به Exchange 2016 نیز جزو خدمات تخصصی تیم فنی پردیس پارس می باشد.

گام پنجم: شروع فرایند آپگرید Exchange 2003 to 2010 :

• In Exchange 2003  Should be show Exchange 2010 in Exchange System manager (In Administrative Group)

• In Ex-2003: Exchange System manager  First organization  Property  change mode  Yes.

آپگرید Exchange 2003 به Exchange 2010 | شرکت پردیس پارس

اگر از Public Folder استفاده می کنید باید Replicate بین اونها بر قرار باشه:

• Exchange System Manager  Locate the Public folders

آپگرید Exchange 2003 به Exchange 2010 | شرکت پردیس پارس

برقرار کردن Replication بین Public Folder ها:

جهت جلوگیری از مشکل برقراری ارتباط بین Exchange ها دستورات زیر را درExchange Management Shell اجرا کنید. (نکته به جای # نام سرور خودتان را وارد کنید.)

Get-RoutingGroupConnector | Remove-RoutingGroupConnector

New-RoutingGroupConnector -Name “#″

SourceTransportServers “# EX-2010.petenetlive.com”

TargetTransportServers “#  EX-2003.petenetlive.com”

Cost 100 -Bidirectional $true Net Stop “Microsoft Exchange Transport” Net Start “Microsoft Exchange Transport”

• Change SMTP From Exchange 2003 to Exchange 2010:

فعال کردن anonymous User ها برای دریافت ارتباطات:

آپگرید Exchange 2003 به Exchange 2010 | شرکت پردیس پارس

ایجاد کردن Send Connector :

آپگرید Exchange 2003 به Exchange 2010 | شرکت پردیس پارس

در ادامه باید تنظیمات New Connector انجام شود. برای انجام این کار باید مطابق ساختار زیر و با زدن * فضای آدرس این Connector تنظیم گردد.

آپگرید Exchange 2003 به Exchange 2010 | شرکت پردیس پارس

بعد از ساختن این Connector حال می توان برای انتقالMailbox ها از سرور 2003 به 2010 اقدام نمود.
ادامه در مقالات بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *