نصب Exchange 2013 SP1

جدول سرفصل محتوا نصب Exchange 2013 SP1

این مقاله ششمین مقاله مربوط به ارتقاء Exchange 2003 به Exchange 2013 می‌باشد که توسط کارشناسان تیم فنی پردیس پارس تهیه شده است. در مقاله پنجم، نحوه حذف Exchange 2003 از شبکه را آموزش دادیم. در این مقاله نحوه نصب Exchange 2013 SP1 را آموزش خواهیم داد. تیم فنی پردیس پارس آماده ارائه خدمات نصب و راه اندازی و ارتقاء Exchange 2003 به نسخه های جدید Exchange 2013 و Exchange 2016 می‌باشد.

گام ششم: نصب Exchange 2013 SP1

جهت نصب Exchange 2013 مطابق روال Exchange 2010، ابتدا باید یک سرور جداگانه را به دامین کنترلر اصلی موجود در مدار Join کرد. سپس قبل از شروع فرآیند نصب، مطابق پیشنهاد خود وب سایت مایکروسافت باید برخی برنامه‌ها و Prerequisite های لازم را بر روی سروری که قصد راه اندازی Exchange 2013 را داریم، نصب کرد.
نکته مهم دیگری که در این مرحله باید به آن توجه داشت، این که کاربری که برای نصب Exchange می‌خواهد اقدام کند، می‌بایست عضو گروه های Enterprise Admin, Domain Admins, Schema Admins and Local Administrators باشد.

برای شروع فرآیند نصب، باید مطابق ساختار زیر عمل کرد:

1- Exchange 2013 join to DC
2- Prerequisite:
• Install .Net Framework 4.5.2 and Windows management frame work 3.0
3- PowerShell:
• Install-WindowsFeature RSAT-ADDS
• Import-Module ServerManager
Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation
4- Install Microsoft Unified Communication Management API 4.0 , Core Runtime 64-Bit
5- Install Microsoft Office 2010 filter Packet 64-Bit
6- Install Microsoft Office 2010 filter Packet SP1 64-Bit
7- Update AD & Schema:
8- .\setup /Preparead /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /OrganizationName:”Enter Exchange Org Name”
9- .\setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
10- .\setup /Preparedomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
11- Setup Exchange 2013.


بعد از انجام موفقیت آمیز مراحل فوق، حال می‌توان برای نصب Exchange 2013 اقدام نمود.
برای نصب Exchange 2013 در ابتدا، تنها باید دو رول Mailbox و Client Access را نصب کنید و بعد از اتمام فرآیند Upgrade حتماً Exchange 2010 نیز به‌طور کامل حذف گردد.
نکته قابل توجه دیگر این است که کارکرد Exchange 2013 برای Client ها مشروط به وجود Outlook 2007 به بعد است.

اهمیت License مربوط به Exchange 2013:

در حالت کلی برای نصب و راه‌اندازی Exchange 2013 دو نوع License وجود دارد که شامل Enterprise وStandard است. با توجه به نوع License میزان استفاده و کارکرد Exchange 2013 و قابلیت‌های آن متفاوت خواهد بود.
در حالت Standard License تنها قابلیت استفاده از 1 تا 5 عدد Mailbox Database فراهم است. در شرایطی که نیاز به اسفاده از قابلیت‌هایی از قبیل Unified Messaging، Active sync ، Archiving و… باشد، می‌بایست از Enterprise License استفاده کرد، که در این حالت قابلیت استفاده تا 50 عدد Mailbox Database نیز فراهم است.

قبل از اقدام به نصب و راه اندازی Exchange 2013 حتماً باید تمامی Log های موجود در سرور Exchange 2010 بررسی شده تا از صحت و درستی عملکرد آن اطمینان لازم حاصل شود. توجه داشته باشید که هیچ گونه Log و Error در خصوص DNS Server موجود در سازمان، نباید وجود داشته باشد.

نصب Exchange 2013 SP1

اگر در این طرح قصد راه‌اندازی مکانیزم (DAG (Database Availability Group را داشته باشید، باید برای دسترسی‌های مربوطه تحت وب Exchange باید جهت نصب Hot-Fix نیز اقدام شود تا امکانات دسترسی به Web Application ها به‌صورت کامل در دسترس باشد.

ارتقاء Exchange 2003 به Exchange 2013

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *